Ertu í hljóði?

Raunfærnimat í hljóðvinnslu

Verkefnið er skipulagt ferli þar sem lagt er formlegt mat á alhliða þekkingu og færni einstaklingsins sem hann hefur aflað sér með t.d. starfsreynslu, námi, félagsstörfum og lífsreynslu. Raunfærnimat er mat og staðfesting á þekkingu og reynslu.

Raunfærnimat  í þessu verkefni „Ertu í hljóði ?“ er á móti viðmiðum sem eru búin til í atvinnulífinu og er það sjaldgæfara en raunfærnimat  sem fer fram á móti námsskrá. Markmiðið er að einstaklingur fái viðurkennda þá raunfærni sem hann býr yfir á ákveðnum tíma.

Ef þú starfar við upptökur, hljóðvinnslu eða mögnun og hefur gert það í nokkurn tíma þá er þetta eitthvað fyrir þig.

Bæklingur og   Áætlun fyrir haustið 2017

Kynningarfundur verður haldin þriðjudaginn 5. september kl 17:00
á Stórhöfða 27 jarðhæð (Gengið inn Grafarvogs megin)

Áætlað er að halda raunfærnimat í hljóðvinnslu haustið 2017 ef næg þátttaka fæst.

Umsókn um þátttöku í raunfærnimati í hljóðvinnslu. Best er að vista skjalið á skjáborðið og senda síðan útfyllt á isleifur@rafnam.is

Raunfærnimatið „Ertu í hljóði?“ var síðast haldið á vorönn 2015.

Ferlið:

·        Þú kynnir þér verkefnið
·       Upplýsingafundur
·        Ákvörðun um hvort þú sækir um
·        Fyllir út Umsóknareyðublað
·         Bókar viðtal við náms- og starfsráðgjafa
·         Þú ferð í viðtal við náms- og starfsráðgjafa
·         Kynning á ferlinu og gerð Færnimöppu
·         Þú leggur fram gögn um reynslu

·         Endanlegur hópur þátttakenda verður til
·         Þú skráir reynslu og leggur mat á þekkingu þína miðað við færniviðmið
·         Skráir reynslu, fyrra nám og aðra þekkingu sem þú býrð yfir
·         Sjálfsmatslisti – þátttakandi leggur mat á færni út frá færniviðmiðum
·         Samtal við stjórnanda eða samstarfsmann um sjálfsmat þitt

Þú ferð í raunfærnimat:
·         Raunfærnimat byggist á samtali milli þín og  þess sem er fagaðili
·         Þar er lögð áhersla á að þú fáir tækifæri til að koma á framfæri þekkingu þinni og færni
·         Þú getur verið beðin/n um að sýna færni þína, það geta verið lagðar fyrir þig lýsingar á aðstæðum og þú beðin/n að vinna úr þeim eða settar fram aðrar  aðferðir sem nýtast í því skyni að gera færni þína sýnilegri

Að loknu raunfærnimati:
·         Farið yfir niðurstöður með þér
·         Þú færð í hendur staðfestingu á færni

Átt þú erindi?

Færniviðmiðin eru á tveimur þrepum.

3. þrep: Vinnur almennt undir leiðsögn annarra  en getur framkvæmt einfaldari  verk  á afmörkuðum sviðum.

Kröfur um aldur og starfsreynslu:  23 ára og þriggja  ára reynsla í hljóðvinnslu.

4. þrep: Vinnur sjálfstætt að  verkefnum, tekur  faglegar ákvarðanir, bregst  við óskum stjórnenda/verkkaupa, kemur að stýringu verkefna og veitir ráðgjöf á sjálfstæðan hátt.

Kröfur  um aldur og starfsreynslu:  25 ára og fimm  ára reynsla í hljóðvinnslu.

Ef þú hefur starfsreynslu og hefur ekki lokið námi á framhaldsskólastigi í hljóðvinnslu þá er þess virði að kynna sér málið.

Hver er tilgangurinn?

Undanfarið ár hefur verið unnið að því að skilgreina hvaða færnikröfur hljóðmenn þurfa að uppfylla í starfi sínu. Myndaður var faghópur sem samanstendur af einstaklingum úr ólíkum geirum hljóðvinnslu og hópur stjórnenda sem mótuðu kröfur um færni hljóðmanna.  Auk þess var tekið mið af námsskrá Tækniskólans skóla atvinnulífsins. Nú liggja þessi færniviðmið fyrir og býðst þeim sem hafa starfsreynslu úr hljóðheimum að fara í raunfærnimat á móti þeim.

Eftir raunfærnimat fær einstaklingurinn skjal þar sem raunfærni hans er staðfest. Það skjal getur hann notað til að sýna fram á færni sína á núverandi  vinnustað, þegar hann sækir um vinnu eða þegar hann þarf að sýna fram á færni vegna verkefna.

Markmiðið er að eftir raunfærnimatið liggi fyrir skilgreining á færni viðkomandi einstaklings. Þessar upplýsingar getur hann einnig nýtt til að sækja frekari þekkingu ef hann telur þörf á.

Í stuttu máli, markmið raunfærnimats er að meta færni og gefa út staðfestingu á henni.

Hverjir standa að verkefninu?

Verkefnið er unnið að frumkvæði Félags tæknifólks í rafiðnaði en í stýrihópi sitja fulltrúar fyrirtækja  í hljóðvinnslu auk Tækniskólans skóla atvinnulífsins og Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins.

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins stýrir verkefninu og leggur til sérfræðiþekkingu vegna raunfærnimats en Mímir-símenntun sér um náms og starfsráðgjöf.

Verkefnið er hluti af Leonardo verkefninu REVOW – Viðurkenning á gildi starfa og er unnið með styrk frá  Starfsmenntaáætlun Evrópusambandsins og Starfsmenntaráði.