Ertu í stuði?

Raunfærnimat í rafiðngreinum

Verkefnið gengur út á að ná til einstaklinga sem hafa af einhverjum ástæðum ekki lokið því námi sem þeir hófu í rafvirkjun, rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða rafeindavirkjun. Greina stöðu þeirra, meta færni og gefa þeim kost á að ljúka því iðnnámi sem þeir hófu á sínum tíma.

Raunfærnin er samanlögð færnin sem einstaklingur hefur náð með ýmsum hætti, s.s. starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, skólanámi, námskeiðum og félagsstörfum.
Þátttakendur eiga þess kost að láta meta færni sem þeir hafa aflað sér utan skólakerfisins með raunfærnimati.

Úr Reglugerð um framhaldsfræðslu:

12. gr.
Inntak mats.
Raunfærnimat er skipulegt ferli þar sem með formlegum hætti er lagt mat á alhliða þekkingu og færni einstaklings. Matið getur byggst á skólagöngu, starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, framhaldsfræðslu, félagsstörfum og lífsreynslu viðkomandi.

Raunfærnimat er einkum ætlað fólki sem hefur verið á vinnumarkaði í a.m.k. þrjú ár og náð tuttugu og þriggja ára aldri að lágmarki. Viðkomandi skal hafa aflað sér þekkingar, leikni og hæfni á tilteknu sviði sem nýst getur í námi til lokaprófs eða til skilgreindra starfa á vinnumarkaði.

Sá sem sækir um raunfærnimat skal leggja fram nauðsynleg gögn sem styðja umsóknina, svo sem yfirlit yfir nám og störf.

Matsaðilar útfæra nánari viðmið fyrir hverja grein um sig.


Raunfærnimat í rafiðngreinum á vorönn 2019.

Kynningarfundur verður mánudaginn 14. janúar kl. 17:00
Stórhöfða 27, 1. hæð í húsnæði Rafmenntar. (Gengið inn Grafarvogs megin).

Drög að Tímaáætlun fyrir raunfærnimat í rafiðngreinum vorið 2019

Vakinn er athygli á því að kynningarfundur um almenna námið (íslensku,  ensku, dönsku og stærðfræði) fyrir þá sem eru í raunfærnimati verður auglýstur þegar nær dregur.

Upplýsingar um nám í almennum greinum í Tækniskólanum fyrir raunfærnimats þátttakendur

Hér eru slóðir á gögn sem unnið er með í raunfærnimatinu:

Umsókn um þátttöku vorið 2019 Umsókn þarf að skila fyrir 17. janúar 2019.

Gátlisti fyrir Grunndeild samkvæmt námskrá 2009

Gátlisti fyrir áfanga eftir námskrá rafvirkja 2009

Gátlisti fyrir áfanga eftir námskrá rafeindavirkja 2009 

Námskrá í rafiðngreinum 2009

Færnimappa á word formi

Formúlubók

Rafbókasafn http://www.rafbok.is/

Ef þig vantar frekari upplýsingar hafðu þá samband við starfsmenn Rafmenntar í síma  5400152

Fyrirspurnir er einnig hægt að senda í tölvupósti til: 

asmundur@rafmennt.is