Mat á menntun

Um mat og viðurkenningu á erlendri menntun og starfsreynslu erlendis frá.

Fræðsluskkrifstofa rafiðnaðarins tekur við umsóknum og gögnum gögnum
varðandi mat á menntun og starfsreynslu erlendra rafiðnaðrmanna sem
óska eftir því að starfa í rafiðngreinum hér á landi.

Umsóknareyðublað er á vef mennta- og menningamálaráðuneytisins.

Umsóknum um mat á menntun og starfsreynslu erlendis frá þarf að fylgja:

□ afrit af prófskírteini á frummáli þar sem fram kemur umfang námsins (í árum, mánuðum eða vikum) og inntak þess (upptalning námsgreina)
□ þýðing á prófskírteini (á íslensku, ensku eða Norðurlandamál)
□ staðfesting frá vinnuveitanda um starfsreynslu sem umsækjandi hefur aflað sér í starfsgrein sinni (að lágmarki þrjú ár á síðastliðnum tíu árum)
□ staðfesting á þeim réttindum sem námið veitir í heimalandinu (ef starfsgreinin nýtur lögverndunar þar)
□ ljósrit af vegabréfi (staðfesting á þjóðerni).  

Umsókn í rafiðngreinum er skilað til Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins, Stórhöfða 27, 110 Reykjavík, eða rafrænt til jens@rafmennt.is.

On Recognition of Vocational Qualifications

Application for a Recognition of a Professional Qualification witin Crafts and Trades

Applications for recognition of vocational qualifications need to be accompanied with:

□ a photocopy of school leaving certificate (in original language) indicating the length of studies (years, months or weeks) and their content (a list of subjects)
□ a translation of school leaving certificate (Icelandic, English or a Scandinavian language)
□ a confirmation from employer/company on work experience (at least three years within the last ten years)
□ a confirmation of the status of the qualification in question in home country(if the profession is regulated there)
□ a photocopy of relevant pages of passport (confirmation of nationality).

Applications for electrical trades are sent to Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins, Stórhöfða 27, 110 Reykjavík, or electronically to jens@rafmennt.is.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Further information on recognition of vocational qualifications is to be found on the following website: http://europass.is/vidurkenning-a-erlendri-starfsmenntun/