Grunndeild rafiðna

Markmið grunndeildar er að veita nemendum undirstöðuþekkingu í rafiðnaði, almennu bóknámi og sérgreinum tengdum rafiðnum.
Grunndeild er forsenda fyrir námssamningi í rafvirkjun, rafeindavirkjun, rafvélavirkjun og rafveituvirkjun og veitir einnig aðgang að framhaldsdeildum rafiðna.
Námstími grunndeildar er 4 annir í skóla, 80 einingar, sem skiptast þannig:

Almennar greinar 23 einingar:

Íslenska ÍSL 102 202 4 einingar
Erlend tungumál ENS 102 /  DAN 102 + 4 einingar 8 einingar
Stærðfræði STÆ 102 122 4 einingar
Lífsleikni LKN 103 / 101 111 121 3 einingar
Íþróttir ÍÞR 101 111 201 211 4 einingar

Sérgreinar 57 einingar:

Rafeindatækni og mælingar RTM 102 202 302 6 einingar
Raflagnir RAL 102 202 303 403 10 einingar
Rafmagnsfræði og mælingar RAM 103 203 303 403 12 einingar
Skyndihjálp SKY 101 1 eining
Stýringar og rökrásir STR 102 202 302 402 9 einingar
Tölvur og netkerfi TNT 102 202 303 403 10 einingar
Verktækni grunnnáms VGR 103 202 302 402   9 einingar

Skólar sem kenna grunndeild rafiðna eru:
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 
Tækniskólinn skóli atvinnulífsins 
Iðnskólinn í Hafnarfirði
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Fjölbrautaskóli Vesturlands
Verkmenntaskólinn á Akureyri
Verkmenntaskóli Austurlands
Fjölbrautaskóli Suðurlands

Meginmarkmið grunnnáms rafiðna er að veita almenna og faglega undirstöðumenntun undir sérnám í rafiðngreinum.
Að loknu grunnnámi rafiðna á nemandi að:

 • þekkja störf og starfsumhverfi innan rafiðnaðarins og vita um námsleiðir að loknu grunnnámi rafiðna
 • gera sér grein fyrir sögulegu og menningarlegu mikilvægi raforku og raforkumannvirkja og mikilvægi umhverfisverndar í atvinnugreininni
 • kunna skil á helstu ákvæðum reglugerðar varðandi raforkuvirki
 • kunna skil á öryggisráðstöfunum á vinnustað og mikilvægi heilsuverndar
 • geta unnið í samræmi við gæðakröfur og staðla sem gilda í rafiðnaði og eftir verklagsreglum og gátlista
 • geta notað helstu hand- og rafmagnsverkfæri í rafiðnaði í samræmi við viðteknar öryggiskröfur og þekkja almennar varúðarráðstafanir í umgengni við rafmagn
 • þekkja helstu efni sem unnið er með í rafiðnaði
 • geta lesið og skilið teikningar og verklýsingar af raflögnum og  rafeindarásum
 • geta lagt raflagnastokka og rennur og sett raflagnir og endabúnað í þær
 • geta lagt og tengt boðskiptalagnir og þekkja helstu tengi og samskiptastaðla
 • þekkja notkun tölvutækni við hönnun, teikningu, hermun, áætlanagerð og kostnaðarútreikninga
 • geta sett upp hugbúnað til að tengja tölvur saman á neti, við internetið og sett upp helstu internetforrit, s.s. póstforrit og vafra
 • þekkja heiti og hugtök í rafmagnsfræði og geta reiknað út mismunandi rafmagnsrásir
 • geta notað algengustu mælitæki við ástands- og bilanagreiningu á raflögnum og rafeindarásum
 • þekkja virkni helstu gerða aflstýringa og rafmótora
 • geta reiknað út og smíðað einfaldar rafeindarásir með virkum og óvirkum íhlutum
 • þekkja virkni skynjara og tengingu þeirra við rafeindarásir
 • þekkja helstu tæki sem notuð eru við miðlun
 • geta stillt upp jöfnum og einfaldað rökrásir
 • geta hannað og tengt segulliðastýringar og einfaldar loftstýringar
 • geta forritað og tengt litlar stýrivélar og raðað saman einingum til að mynda iðnaðarrekla
 • þekkja uppbyggingu tölvunnar og helstu einingar hennar, geta tengt jaðartæki og sett upp rekla fyrir þau
 • geta sett upp stýrikerfi á tölvu og algengasta notendahugbúnað, s.s. ritvinnslu, töflureikni og þess háttar