Námssamningar – vinnustaðanám

Nám í rafiðnaði er skipt í vinnustaðanám og nám í skóla. Tilgangur vinnustaðanáms er að efla þekkingu, færni og skilning nema á verkþáttum námsins. Að loknu vinnustaðanámi og skóla á neminn að hafa öðlast þá færni sem þarf til að standast sveinspróf.

Að loknu tveimur önnum í grunnnámi má hefja vinnustaðanám. Námssamninga skal gera í upphafi vinnustaðanáms og ekki seinna en mánuði eftir að vinna hefst hjá meistara í faginu. Nemendur verða að vera orðnir 16 ára til að mega fara á námssamning.
Námssamningar eru ýmist 24 vikna starfsþjálfunarsamningur eða 48 vikna samningsbundið iðnnám.

Hér má nálgast eyðublöð varðandi námssamninga.

Með umsókn skal fylgja:
Útskriftarskítteini eða námsferilsskrá
Greiðsluyfirlit frá lífeyrissjóði
Mikilvægt er að umsókn sé full útfyllt og að fylgiskjöl séu til staðar til að umsókn sé tekin gild.

Menntamálaráðuneytið setur reglugerðir  um námssamninga og starfsþjálfun. Í reglugerðum þessum er fjallað um skyldur samningsaðila og þau skilyrði sem uppfylla þarf til að taka að sér kennslu nema á vinnustað og framkvæmd sveinsprófa.

Menntamálaráðuneytið, Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins og sveinsprófsnefndir í rafiðnaði hafa gert með sér samning vegna umsýslu námssamninga í rafiðngreinum og sveinsprófa. Í samningi þessum er Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins falin umsýsla sveinsprófa og eftirlit með gerð og framkvæmd námssamninga í rafiðngreinum. Á Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins liggja frammi öll eyðublöð er varða rafiðnaðarmenntun. Þangað skulu öll erindi er varða nýja námssamninga berast, óskir um breytingar á námssamningum og umsóknir um sveinspróf.

Starfsmenn Fræðsluskrifstofunnar veita nemum og rafiðnaðarfyrirtækjum allar upplýsingar er varða gerð náms- og starfsþjálfunarsamninga:

Ásmundur Einarsson asmundur(hjá) rafmennti.is hefur umsjón með starfsþjálfunarsamningum og sveinsprófum rafeindavirkja og símsmiða.

Jens Heiðar Ragnarsson jens(hjá)rafmennt.is hefur umsjón með náms- og starfsþjálfunarsamningum og sveinsprófum rafvirkja, rafveituvirkja og rafvélavirkja.