Raunfærnimat

Raunfærnimat er skipulagt ferli þar sem lagt er formlegt mat á alhliða þekkingu og færni einstaklings sem hann hefur aflað sér með t.d. starfsreynslu, námi, félagsstörfum og lífsreynslu. Raunfærnimat er mat og staðfesting á þekkingu og reynslu. Markmiðið er að einstaklingur fái viðurkennda þá raunfærni sem hann býr yfir á ákveðnum tíma. Algengast er að raunfærnimat fari fram á móti námsskrá og hafa til dæmis yfir 500 einstaklingar lokið raunfærnimati á móti námsskrám í iðngreinum.

Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins hefur haft umsjón með verkefnunum:

„Ertu í stuði?“ sem gengur út á að ná til einstaklinga sem hafa af einhverjum ástæðum ekki lokið námi sem þeir hófu í rafvirkjun, rafvélavirkjun, rafveituvirkjun eða rafeindavirkjun.

„Ertu í hljóði?“ er byggt upp fyrir þá sem hafa starfað í nokkurn tíma við upptökur, hljóðvinnslu eða mögnun.

„Ertu í ljósi?“ er byggt upp fyrir þá sem hafa starfað í nokkurn tíma við viðburðalýsingar utandyra, í leikhúsum og sjónvarpi.

Raunfærnimatið gengur út á að greina stöðu þeirra, meta færni og gefa þeim kost á að ljúka því iðnnámi sem þeir hófu á sínum tíma annars vegar og hins vegar hefur verið unnið að því að skilgreina hvaða færnikröfur hljóðmenn þurfa að uppfylla í starfi sínu.

Hluti af verkefninu er að búa til tæki til að meta raunfærni, bæði á bóklega og verklega sviðinu.
Raunfærnin er samanlögð færnin sem einstaklingur hefur náð með ýmsum hætti, s.s. starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, skólanámi, námskeiðum og félagsstörfum.
Þátttakendur eiga þess kost að láta meta þá færni sem þeir hafa aflað sér utan skólakerfisins með raunfærnimati.

Samstarfsaðilar „Ertu í stuði?“ eru:
Rafiðnaðarsamband Íslands, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Tækniskólinn skóli atvinnulífsins, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, Samtök rafverktaka, Starfsgreinaráð í rafiðngreinum og Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins.

Verkefnin „Ertu í hljóði?“  og „Ertu í ljósi?“  eru unnin að frumkvæði Félags tæknifólks í rafiðnaði (FTR) en í stýrihópi sitja fulltrúar fyrirtækja  í hljóðvinnslu og ljósvinnslu auk Tækniskólans skóla atvinnulífsins og Fræðsluskrifstofu rafiðnaðarins. Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins stýrir verkefnunum og leggur til sérfræðiþekkingu vegna raunfærnimats en Mímir-símenntun sér um náms og starfsráðgjöf.

Verkefnið er hluti af Leonardo verkefninu REVOW – Viðurkenning á gildi starfa og er unnið með styrk frá  Starfsmenntaáætlun Evrópusambandsins og Starfsmenntaráði.

Nánari upplýsingar:

Upplýsingabæklingur um „Ertu í stuði?“ á PDF formi. 

Bæklingur hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins um raunfærnimat.

Einnig er hægt að hringja á skrifstofu Fræðsluskrifstofunnar  sími 580 5256 (opið 8 – 16)